SH Lines

Linor

Linor, linor och mera linor. Det verkar råda en stor oenighet över olika typer av linor och deras lämplighet för olika spön, typ av kast, väder, fisk, och sist men inte minst, fiskaren själv. De flesta linor idag har inget att göra med den gamla AFTM- klassificeringen, så det kan vara svårt att försöka jämföra skillnader mellan dem. Att förstå dessa skillnader är dock mycket viktigt då man försöker uppskatta linans egenskaper, så vi har försökt följa AFTM- klassificeringen så noggrant som möjligt. Ifall det har varit svårt att finna rätt klass för en viss lina på grund av dess otaliga möjligheter och egenskaper har vi fäst ett klistermärke på förpackningen där linans exakta vikt syns.

 • XO

  XO

  Available in classes #4 - #8. Floating
 • XO SloMo

  XO SloMo

 • Onki

  Onki

  WF #3 - 7 floating / WF #5 - 7 sink 3 tip
 • BM #9 INT / S7

  BM #9 INT / S7

  #9 INT / S7
 • BE 250 grains

  BE 250 grains

  250 grain
 • Tane

  Tane

  WF version available in classes # 2 - # 8. DT version in classes #3 - #5.
 • Merisuola

  Merisuola

  Premium saltwater fly lines #7 #12
 • Ultra Light Nymph

  Ultra Light Nymph

 • KUST Shooting head

  KUST Shooting head

 • Big Mama

  Big Mama

  #8, #9 and #10. Available in Floating, Slomo, Intermediate and Sink3.
 • Big Daddy

  Big Daddy

  Available in full floating, full intermediate, full sink 3, full sink5 and for season 2014 also in SloMo (full slow intermediate)
 • Kust

  Kust

  Slow intermediate head (#5 - 8 / 10m head). Sink2 head (#6- 8 / 10m head).
 • Bottom express

  Bottom express

  9.14 m head
 • Vibe 65

  Vibe 65

  Floating, #2-6, 6.5 m head
 • Vibe 100+

  Vibe 100+

  Floating 10 m head in classes #3 - #8
 • Attack

  Attack

  10,1m head | Floating, Intermediate and Sink3
 • Vibe 85+

  Vibe 85+

  Floating / Sink Head
 • Grand Daddy

  Grand Daddy

  Powerful turnover for air resistant flies